Bezpłatne leki 75+

Pacjenci powyżej 75 roku życia mogą liczyć na darmowe leki

Jakie trzeba spełnić wymagania?

  • Wiek: w dniu wystawiania recepty Pacjent musi mieć skończone 75 lat
  • Recepta: lekarz lub pielęgniarka musi wpisać literę „S” w polu „kod uprawnień dodatkowych”
  • Wykaz: potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (zakładka D obwieszczenia refundacyjnego
  • Wskazanie: objęte refundacją leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (zakładka A1 obwieszczenia refundacyjnego)

Receptę wystawia:

  1. Lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
  2. Pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uprawniona do wystawiania recept
  3. Lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania, wyłącznie dla:
  • dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu (pro auctore)
  • krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa (pro familiae).

Lista bezpłatnych leków znajduje się:

Na powyższej stronie dostępny jest aktualny wykaz leków.

Lista bezpłatnych leków zmienia się co 2 miesiące.

W tym wykazie są leki, które dla pozostałych pacjentów mają odpłatność ryczałtową lub w wysokości 30%.

Na prywatnej wizycie lekarz nie może wystawić recepty na darmowe leki dla osoby powyżej 75 roku życia.

Niestety, w ramach komercyjnych usług opieki zdrowotnej nie można wystawić pacjentowi recepty na bezpłatne leki.  
Receptę może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru.

W przypadku lekarza specjalisty nie ma możliwości otrzymania recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba, że są to recepty pro auctore i pro familiae).
Jednak gdy lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, może przekazać tę informację lekarzowi POZ, aby ten wystawił receptę na bezpłatne leki.

Facebook

Wykorzystujemy pliki Cookies. Czytaj więcej

internet explorer

Sprawdź jeszcze

Baza Wiedzy WSPORNIKA

Baza wiedzy

Artykuły, filmy instruktażowe oraz infografiki, które pomogą opiekunom faktycznym w codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Odwiedź Bazę Wiedzy
Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco! Sprawdź informacje na temat organizowanych w Krakowie wydarzeń.

Sprawdź Aktualności
Organizacje pomocowe

Organizacje pomocowe

Dane teleadresowe organizacji pomocowych w Krakowie (policja, MOPS, Straż Miejska itd.)

Przejdź do listy Organizacji
Formularze

Formularze do pobrania

Zmiany w przepisach? Sprawdź aktualne procedury postępowania i pobierz potrzebne formularze.

Przejdź do Formularzy