Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

Na terenie Miasta Krakowa działają 32 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. W dwóch punktach w określonych dniach można skorzystać z nieodpłatnej mediacji, którą przeprowadzi adwokat lub radca prawny będący jednocześnie mediatorem. Punkty nr 30 oraz nr 31 zlokalizowane są przy ul. Dekerta 24 (pokój 12 strefa B).

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

 • osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej; wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Jak uzyskać poradę?

 • termin wizyty należy ustalić dzwoniąc pod numer telefonu: 728 366 319 (rejestracja w godz. 7:30-16:00)
 • należy zgłosić się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
 • trzeba wypełnić oświadczenie
 • po uzyskaniu porady można anonimowo przekazać swoją opinię odnośnie do udzielonej porady.

 lub

 • należy wejść na stronę internetową https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc i wybrać z listy po lewej stronie województwo (Małopolskie), powiat (m. Kraków) i punkt. Przy wyborze punktu można nie tylko korzystać z listy, ale też z mapki znajdującej się po prawej stronie ekranu;
 • zaznaczyć opcję „Chcę skorzystać z porady stacjonarnie” i odpowiedzieć na pytanie o konieczność skorzystania z ewentualnej pomocy tłumacza migowego;
 • wybrać odpowiednią lokalizację, termin i godzinę wizyty. Następnie naciśnąć „Umów wizytę” i wpisać swoje inicjały (lub numer wizyty), numer telefonu i adres e-mail na który przyjdzie potwierdzenie rezerwacji porady;
 • potwierdzić zaznaczeniem w okienku, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatności płatnej pomocy prawnej oraz (niżej położonym), zapoznanie się z klauzulą dotyczącą warunków przetwarzania danych osobowych.

Co zrobić, gdy nie można osobiście udać się do punktu porady?

 • osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, która nie może przyjść do punktu osobiście, może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej telefonicznie lub w miejscu zamieszkania, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. 

WAŻNE:

Starając się o poradę w wybranym punkcie, należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jakie wsparcie można otrzymać?

 • informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie zainteresowanej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • propozycję rozwiązania przedstawionego problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • informacje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

UWAGA:

Z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali ani jednej osoby. Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.

MEDIACJE

Osoba przeprowadzająca mediację:

 • poinformuje o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzi mediację
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Dla kogo darmowa mediacja?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną, i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

System darmowego poradnictwa na terenie Krakowa obejmującego nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatną mediację, z lokalizacją poszczególnych punktów w roku 2024

 • Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Krakowie na 2024, znajduje się na stronie Fundacji Consilium
Punkt Adres Godziny działania punktu Rodzaj punktu
1. os. Zgody 2 (pokój nr 22) 8.00-12.00 (pn-pt) NPP
2. os. Zgody 2 (pokój nr 22) 12.00-16.00 (pn-pt)    NPP
3. os. Zgody 2 (pokój nr 22) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
4. ul. Rzeźnicza 2 (pokój nr 28) 15.30-19.30 (pn-pt)    NPO
5. ul. Józefińska 14 (pokój nr 003) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPO
6. ul. Krakowska 55 (wejście od ul. Krakowskiej 53, parter) 15.30-19.30 (pn-pt)    NPO
7. ul. Helclów 2 (pokój nr 10) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPO
8. ul. Sas-Zubrzyckiego 10 (dom nr 1 „Socius”) 11.00-15.00 (pn-pt)    NPO
9. Aleja Powstania Warszawskiego 10 (pokój nr 49) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
10. os. Zgody 2 (pokój nr 7) 7:30-11:30 (pn-pt)    NPP
11. os. Zgody 2 (pokój nr 7) 11.30-15.30 (pn-pt)    NPO
12. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36, Dwór Czeczów (pokój nr 17) 10.00-14.00 (pn-pt)    NPO
13. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36, Dwór Czeczów (pokój nr 17) 14.00-18.00 (pn-pt)    NPO
14. ul. Wielkopole 1 (pokój nr 304) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
15. ul. Na Kozłówce 27 (pokój nr 2a) 15.30-19.30 (pn-pt)    NPP
16. os. Zgody 2 (pokój nr 25) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
17. ul. Sarego 4 (pokój nr 12a) 8.00-12.00 (pn-pt)    NPP
18. ul. Sarego 4 (pokój nr 12a) 12.00-16.00 (pn-pt)    NPP
19. ul. Sarego 4 (pokój nr 12a) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
20. ul. Wielopole 17a (pokój nr 4) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
21. os. Zgody 2 (pokój nr 7 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
22. Plac Na Stawach 1 (sala konferencyjna) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
23. ul. Wielicka 28a (pokój nr 15) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
24. Rynek Podgórski 1(boks nr 1) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
25. ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 3) 16.00-20.00 (pn-pt)    NPP
26. ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 19) 10.00-14.00 (pn-pt)    NPP
27. ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 19) 14.30-18.30 (pn-pt)    NPP
28. Rynek Podgórski 4/2a 7.30-11.30 (pn-pt)    NPP
29. Rynek Podgórski 4/2a 12.00-16.00 (pn-pt)    NPP
30. ul. Dekerta 24 Pokój parter, pok. 12 strefa B 7.30-11.30 poniedziałek MEDIACJE
30. ul. Dekerta 24 Pokój parter, pok. 12 strefa B 7.30-11.30 (wt-pt)    NPP
31. ul. Dekerta 24 Pokój parter, pok. 12 strefa B 11.30-15.30 (pn-wt)    NPP
31. ul. Dekerta 24 Pokój parter, pok. 12 strefa B 11.30-15.30 środa MEDIACJE
31. ul. Dekerta 24 Pokój parter, pok. 12 strefa B 11.30-15.30 (czw-pt)    NPP
32. ul. Dekerta 24 Pokój parter, pok. 12 strefa B 15:30-19:30 (pon-pt)    NPP
 
Facebook

Wykorzystujemy pliki Cookies. Czytaj więcej

internet explorer

Sprawdź jeszcze

Baza Wiedzy WSPORNIKA

Baza wiedzy

Artykuły, filmy instruktażowe oraz infografiki, które pomogą opiekunom faktycznym w codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Odwiedź Bazę Wiedzy
Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco! Sprawdź informacje na temat organizowanych w Krakowie wydarzeń.

Sprawdź Aktualności
Organizacje pomocowe

Organizacje pomocowe

Dane teleadresowe organizacji pomocowych w Krakowie (policja, MOPS, Straż Miejska itd.)

Przejdź do listy Organizacji
Formularze

Formularze do pobrania

Zmiany w przepisach? Sprawdź aktualne procedury postępowania i pobierz potrzebne formularze.

Przejdź do Formularzy