Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

Na terenie Miasta Krakowa działa 31 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. W dwóch punktach w określonych dniach będzie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji, którą przeprowadzi adwokat lub radca prawny będący jednocześnie mediatorem.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

 • osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej; wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Jak uzyskać poradę?

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 796-420-474 (telefon czynny jest w godzinach 9.30-17.00) można uzyskać poradę lub umówić się na spotkanie
 • należy zgłosić się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
 • trzeba wypełnić oświadczenie
 • po uzyskaniu porady można anonimowo przekazać swoją opinię odnośnie do udzielonej porady.

Co zrobić, gdy nie można osobiście udać się do punktu porady?

 • osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, która nie może przyjść do punktu osobiście, może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej telefonicznie lub w miejscu zamieszkania, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. 

WAŻNE:

Starając się o poradę w wybranym punkcie, należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jakie wsparcie można otrzymać?

 • informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie zainteresowanej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • propozycję rozwiązania przedstawionego problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • informacje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

UWAGA:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

MEDIACJE

Osoba przeprowadzająca mediację:

 • poinformuje o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzi mediację
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Dla kogo darmowa mediacja?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną, i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

System darmowego poradnictwa na terenie krakowa obejmującego nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatną mediację, z lokalizacją poszczególnych punktów w roku 2020

 • Poradami prawnymi w Urzędzie Miasta Krakowa zajmuje się p. Agata Natanek (tel. 12 616-78-20)
 • Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Krakowie na 2020, znajduje się na stronie Fundacji Consilium

Punkt

Adres

Godziny działania punktu

Rodzaj punktu

1.

os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

07.30-11.30 (pn-pt)

NPP

2.

os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

12.00-16.00 (pn-pt)

NPP

3.

os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

16.30-20.30 (pn-pt)

NPP

4.

ul. Rzeźnicza 2 (pokój nr 28)

15.30-19.30 (pn-pt)

NPP

5.

ul. Józefińska 14 (pokój nr 003)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPO

6.

ul. Krakowska 55 (wejście od ul. Krakowskiej 53, parter)

15.30-19.30 (pn-pt)

NPO

7.

ul. Helclów 2 (pokój nr 10)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPO

8.

ul. Sas-Zubrzyckiego 10 (dom nr 1 „Socius”)

11.00-15.00 (pn-pt)

NPO

9.

ul. Białoprądnicka 3 (sala dyżurów Radnych)

11.00-15.00 (pn-pt)

NPO

10.

ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

12.00-16.00 (pn-pt)

NPP

11.

ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

12.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36, Dwór Czeczów (pokój nr 17)

10.00-14.00 (pn-pt)

NPO

13.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36, Dwór Czeczów (pokój nr 17)

14.00-18.00 (pn-pt)

NPO

14.

Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 6)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

15.

os. Dywizjonu 303 nr 34 (sala dyżurów Radnych)

pn. 09.00-13.00
wt. 3.00-17.00
śr. 12.00-16.00
czw. 12.00-16.00
pt. 08.00-12.00

NPO

16.

Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 27)

7.30-11.30 (pn-pt)

NPP

17.

Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 27)

12.00-16.00 (pn-pt)

NPP

18.

Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 27)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

19.

ul. Wielopole 17a (pokój nr 5, POM)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

20.

os. Zgody 2 (pokój nr 25)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

21.

Pl. Na Stawach 1 (sala konferencyjna )

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

22.

ul. Wielicka 28a (pokój nr 15)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

23.

Rynek Podgórski 1 (pokój nr 8)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

24.

ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

7.30-11.30 (pn-pt)

NPP

25.

Al. Powstania Warszawskiego 10 (pokój nr 49)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

26.

ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 32)

10.00-14.00 (pn-pt)

NPP

27.

ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 32)

14.30-18.30 (pn-pt)

NPP

28.

Rynek Podgórski 4/2a

7.30-11.30 (pn-pt)

NPP

29.

Rynek Podgórski 4/2a

12.00-16.00 (pn-pt)

NPP

30.

os. Na Kozłówce 27 (pokój nr 2 a)

15.30-19.30 (pn-pt)

NPP

31.

os. Zgody 2 (pokój nr 22)

16.00-20.00 (pn-pt)

NPP

Facebook

Wykorzystujemy pliki Cookies. Czytaj więcej

internet explorer

Sprawdź jeszcze

Baza Wiedzy WSPORNIKA

Baza wiedzy

Artykuły, filmy instruktażowe oraz infografiki, które pomogą opiekunom faktycznym w codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Odwiedź Bazę Wiedzy
Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco! Sprawdź informacje na temat organizowanych w Krakowie wydarzeń.

Sprawdź Aktualności
Organizacje pomocowe

Organizacje pomocowe

Dane teleadresowe organizacji pomocowych w Krakowie (policja, MOPS, Straż Miejska itd.)

Przejdź do listy Organizacji
Formularze

Formularze do pobrania

Zmiany w przepisach? Sprawdź aktualne procedury postępowania i pobierz potrzebne formularze.

Przejdź do Formularzy