Orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby dorosłej

Formalności związane ze zdobyciem orzeczenia o niepełnosprawności /stopniu niepełnosprawności załatwia się  w Miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności przy przy ul. Dekerta 24  w Krakowie 30-703

Druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego pobrać można w Krakowie przy ul. Dekerta 24 lub ze strony internetowej BIP (karta usługi -1- uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), telefon 12 616 52 15.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy – (załącznik nr 1). Wniosek może być dostarczony do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia) – (załącznik nr 2).
  3. Inne dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stanu zdrowia, w tym posiadane wyniki badań psychologicznych.
  4. Opis sytuacji społecznej osoby ubiegającej się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności na odpowiednim druku wypełnionym przez pracownika socjalnego terenowego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania – (załącznik nr 3) (wypełniany tylko w sytuacji pozostawania pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ubiegania się o uzyskanie orzeczenia dla celu świadczeń z pomocy społecznej).

 

Odwołanie od decyzji

Od orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Odwołanie nie podlega opłatom.

 

 

Załączniki do procedury

Załącznik 1: Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (.PDF, 43KB)
Załącznik 2: Zaświadczenie lekarskie (.PDF, 37KB)
Załącznik 3: Sytuacja społeczna (.PDF, 48KB)
Facebook

Wykorzystujemy pliki Cookies. Czytaj więcej

internet explorer

Sprawdź jeszcze

Baza Wiedzy WSPORNIKA

Baza wiedzy

Artykuły, filmy instruktażowe oraz infografiki, które pomogą opiekunom faktycznym w codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Odwiedź Bazę Wiedzy
Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco! Sprawdź informacje na temat organizowanych w Krakowie wydarzeń.

Sprawdź Aktualności
Organizacje pomocowe

Organizacje pomocowe

Dane teleadresowe organizacji pomocowych w Krakowie (policja, MOPS, Straż Miejska itd.)

Przejdź do listy Organizacji
Formularze

Formularze do pobrania

Zmiany w przepisach? Sprawdź aktualne procedury postępowania i pobierz potrzebne formularze.

Przejdź do Formularzy