Kontakt ze strażą miejską

ul. Dobrego Pasterza 116,
31-416 Kraków

Telefon: 12 411 00 45 

Dyżurni Straży Miejskiej Miasta Krakowa przyjmują zgłoszenia:

Pod całodobowym numerem interwencyjnym: 986 – zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych (nie ma potrzeby wybierania numeru kierunkowego)

SMS (całodobowo) wyłącznie dla osób głuchoniemych: 515 251 986

Centrala: 12 411 00 45

Adres e-mail nie służy do zgłaszania interwencji.

Interwencje prosimy zgłaszać bezpośrednio na bezpłatny numer 986.

Informacje o zasadach wnoszenia skarg, wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) znajdą Państwo w zakładce Przewodnik  (jak załatwić sprawę).

Straz miejska

Straż miejska - Obszary interwencji

 1. Potrzeba podjęcia interwencji w sprawach związanych z ochroną porządku publicznego, w szczególności:

 • utrzymanie czystości i porządku w mieście,

 • zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

 • uciążliwości związane z osobami bezdomnymi i żebrzącymi,

 • niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie miejsc publicznych, niewłaściwe gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych),

 • nieprawidłowy postój pojazdów, nieprawidłowości w ruchu pieszych, rowerzystów (motorowerzystów),

 • bezpańskie zwierzęta,

 • uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności publicznej,

 • spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, sprawy utrzymania czystości:

 • zakłócanie spokoju przez osoby spożywające alkohol na terenie nieruchomości, w parkach, na skwerach itp.
 • zakłócanie spokoju poprzez głośne odtwarzanie muzyki,
 • wałęsające się, bezpańskie psy,
 • nie wykonywanie obowiązków nałożonych na administratorów, właścicieli posesji (odśnieżanie, usuwanie nieczystości, błota itp.),
 • nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówek handlowych – sprzedaż alkoholu lub papierosów nieletnim,
 • handel obwoźny, obnośny, odbywający się w miejscach innych niż targowiska bez wymaganego zezwolenia,
 • brak pokryw studzienek burzowych, kanalizacyjnych, zapchane, niedrożne studzienki burzowe,
 • osoby bezdomne przebywające w piwnicach, klatkach schodowych posesji, czy w tzw. pustostanach – opuszczone budynki.

3. Ochrona środowiska

 • wycinka drzew, krzewów, niszczenie terenów zielonych – trawników,
 • wypalanie traw, spalanie nieczystości,
 • długotrwałe składowanie odpadów budowlanych, komunalnych (gruz poremontowy, papa, szkło, papier, zgrabki itp.),
 • uszkodzone, drzewa, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, utrudniające widoczność użytkownikom drogi,
 • wycieki nieczystości, przepełnione szamba, wycieki substancji chemicznych,
 • padłe zwierzęta domowe i dzikie,
 • spalanie odpadów w piecach i kotłach domowych,

4. Ochrona środowiska:

 • parkowanie w „strefach zamieszkania” i „strefach ruchu”,
 • nieprawidłowe parkowanie na chodnikach, zieleńcach, placach zabaw,
 • blokowanie, zajmowanie bez uprawnień miejsc wyznaczonych inwalidom,
 • parkowanie na wjazdach (wyjazdach) do posesji, garaży,
 • zastawianie dostępu do klatek schodowych, dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone, brudne i nieczytelne znaki drogowe,
 • nieprawidłowe zabezpieczenie robót w pasie drogowym.
Facebook

Wykorzystujemy pliki Cookies. Czytaj więcej

internet explorer

Sprawdź jeszcze

Baza Wiedzy WSPORNIKA

Baza wiedzy

Artykuły, filmy instruktażowe oraz infografiki, które pomogą opiekunom faktycznym w codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Odwiedź Bazę Wiedzy
Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco! Sprawdź informacje na temat organizowanych w Krakowie wydarzeń.

Sprawdź Aktualności
Organizacje pomocowe

Organizacje pomocowe

Dane teleadresowe organizacji pomocowych w Krakowie (policja, MOPS, Straż Miejska itd.)

Przejdź do listy Organizacji
Formularze

Formularze do pobrania

Zmiany w przepisach? Sprawdź aktualne procedury postępowania i pobierz potrzebne formularze.

Przejdź do Formularzy