Realizatorzy zadania

Zadanie realizowane jest w partnerstwie przez Fundację Pełną Życia ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Liderem projektu jest Fundacja Pełna Życia (dawniej Fundacja Hipoterapia) (o statusie organizacji pożytku publicznego). Fundacja działa od 1989 wspierając każdego roku ponad 100 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ich zmaganiach na drodze do potencjalnej samodzielności w dorosłym życiu. Łącząc projekty ze sfery pomocy społecznej, terapii i kultury Fundacja pomaga podopiecznym z różnymi typami niepełnosprawności pokonywać bariery fizyczne, psychiczne 
i społeczne, aby mogli oni osiągać maksymalną, możliwą sprawność i samodzielność.

Kompleksowe i tradycyjne metody terapii Fundacja realizuje w nowoczesny sposób, jednocześnie sięgając po nowatorskie narzędzia oraz technologie. Poza specjalistyczną pomocą w rozwoju psychoruchowym oraz społecznym osób z niepełnosprawnościami celem Fundacji jest także wsparcie 
i doradztwo dla ich rodzin.

Fundacja MATIO

Fundacja MATIO jest niezależną organizacją mającą na celu niesienie pomocy dzieciom i chorym dorosłym dotkniętym mukowiscydozą oraz ich rodzinom. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą zajmującymi się problemami związanymi z leczeniem choroby.

Fundacja MATIO została założona w Krakowie przez grupę ludzi dobrej woli znających specyfikę tak trudnej, nieuleczalnej choroby genetycznej, jaką jest mukowiscydoza. Inicjatorem powstania Fundacji był Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Dokonał on rejestracji Fundacji pod koniec 1996 roku. Działalność rozpoczęliśmy 15 marca 1997 roku. Pełna nazwa fundacji to MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

Gmina Miejska Kraków

Partnerem projektu jest Gmina Miejska Kraków. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Organami gminy miejskiej Kraków są: Rada Miasta (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Prezydent Miasta (władza wykonawcza). O ustroju gminy stanowi jej Statut. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Krakowa, a także miejskich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Do reprezentowania Gminy Kraków w projekcie wyznaczono Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Finansowanie projektu

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych (numer projektu: RPMP.09.02.02-12-0446/17) jest finansowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 2 770 209,58 PLN.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Małopolska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Facebook

Wykorzystujemy pliki Cookies. Czytaj więcej

internet explorer

Sprawdź jeszcze

Baza Wiedzy WSPORNIKA

Baza wiedzy

Artykuły, filmy instruktażowe oraz infografiki, które pomogą opiekunom faktycznym w codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Odwiedź Bazę Wiedzy
Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco! Sprawdź informacje na temat organizowanych w Krakowie wydarzeń.

Sprawdź Aktualności
Organizacje pomocowe

Organizacje pomocowe

Dane teleadresowe organizacji pomocowych w Krakowie (policja, MOPS, Straż Miejska itd.)

Przejdź do listy Organizacji
Formularze

Formularze do pobrania

Zmiany w przepisach? Sprawdź aktualne procedury postępowania i pobierz potrzebne formularze.

Przejdź do Formularzy